Groene aanslag verwijderen

Groene aanslag verwijderen is een veelvoorkomende vorm van gevelreiniging.

Groene aanslag, wat is dat?

Groene aanslag is een verzamelnaam voor algen, mossen en schimmels die op gevels, hout of bestrating groeien. Het proces begint bij de vorming van algen op vochtige ondergronden. Deze algen bevatten, net als bomen en planten, bladgroenkorrels. Bladgroenkorrels geeft algen de groene kleur. De aanwezigheid van bladgroenkorrels betekent dat algen in staat zijn tot fotosynthese ( het maken van voedsel en zuurstof). Deze voedingsbron is een uitstekende plaats voor mossen: de algen geven organische stoffen door aan de mossen. De mossen zullen gaan groeien en geven daarentegen bescherming aan de algen.

Hoe ontstaat groene aanslag?

De groene aanslag op uw buitenmuur ontstaat door vocht. De schaduwzijde van panden of gevels is een veelvoorkomende plaats voor begroeiing (algen, mossen en schimmels) Deze begroeiing trekt vervolgens weer vocht aan waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Ook klimop kan groene aanslag op uw gevel veroorzaken: na het verwijderen laten de wortels sporen achter op uw gevel welke vaak diep in de steen doorgedrongen zijn. Deze sporen geleiden vervolgens ook weer vocht van de buitenzijde naar de binnenzijde van de gevel.

Ecologisch groene aanslag verwijderen

Groene aanslag verwijderen van buitenmuren of terrassen is een veelvoorkomende vorm van (gevel)reiniging. Voor het verwijderen van de groene aanslag op uw gevel of terras maakt Care for Buildings gebruik van hogedruk reinigen door middel van de ‘thermoshock’ techniek. Onze hogedruk stoomreinigingsunit heeft een werkdruk van 50 tot 500 bar en een temperatuur van 0 graden tot 150 graden stoom. Hierdoor is Care for Buildings in staat om elke vorm van groene aanslag te verwijderen!

Hogedruk reinigen is een ecologische optie om groene aanslag te verwijderen. Bij hogedruk reinigen wordt geen gebruik gemaakt van chemicalien en is daardoor veilig voor u en het milieu.

Na het reinigen van uw gevel adviseren wij de gevel te impregneren, hierdoor ontstaat er een blijvend schoon resultaat en is uw gevel, naast een betere afwatering, beter beschermd!

Zelf groene aanslag verwijderen met hogedrukspuit

Zelf aan de slag met een hogedrukspuit is een optie om groene aanslag te verwijderen maar Care for Buildings raadt u dit af! Wanneer u niet over de kennis en kunde beschikt uw hogedrukspuit perfect af te stellen(temperatuur en werkdruk), zal u eerder uw gevel of terras beschadigen en blijft goed resultaat uit. Bij het onjuist instellen van uw hogedrukspuit zal deze, bij toepassing op uw gevel of terras, het oppervlak opruwen. Een ruw oppervlak is een uitstekende ondergrond voor groei van algen, mossen en schimmels. Wanneer en hoe snel een oppervlak ruw wordt is afhankelijk van de instelling van de hogedruk machine, de gebruikte (spuit)techniek, het soort steen of tegel en de staat van het voegwerk.

Naast bovenstaand risico is het mogelijk dat niet alle plaatsen voor u gemakkelijk te bereiken zijn. Tevens bestaat er gevaar voor vallen als er hoog gewerkt moet worden. U dient voor een veilige werkomgeving te zorgen. Hierdoor is het misschien noodzakelijk gereedschap of werkmaterieel te huren.

Groene aanslag verwijderaar

Er zijn verschillende groene aanslag verwijderaars op de markt te verkrijgen bij de bouwmarkt of andere doe-het-zelf zaken. Care for Buildings raadt deze af. Het etiket zegt voldoende: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen, beschermende handschoenen-gelaatsbescherming-oogbescherming-beschermende kleding dragen. Beschermende maatregelen moeten voorkomen dat producten als groene aanslag verwijderaar in het milieu terechtkomen. Naast bovenstaande 'menselijke gevaren' is groene aanslag verwijderaar zeer gevaarlijk voor (huis) dieren!(Huis)dieren kunnen het gif (didecyldimethylammoniumchloride) binnenkrijgen wanneer zij op het terras liggen dat met de groene aanslag verwijderaar is schoongemaakt of resten bevat van de schoongemaakte gevel.

Wanneer u er wel voor kiest een groene aanslag verwijderaar te gebruiken dan dient u een schrobborstel te gebruiken welke niet te hard en niet te zacht is. Groene aanslag verwijderaar kan kleurverschil veroorzaken op uw gevel of bestrating. Tevens kan het uw kozijnen beschadigen door de inwerking van chemische stoffen.