NEN 3140 en NEN 2484

Gepubliceerd op: 18-01-2021

Voor de ondernemers onder ons, ik zal maar direct met de deur in huis vallen: elektrische arbeidsmiddelen, trappen, ladders of rolsteigers laten keuren voor een leuk prijsje? Contact Care for Buildings!
Zo, dat is eruit:) Ik vind het nodig aandacht te besteden aan dit onderwerp omdat we (helaas) nog veel collega bedrijven tegenkomen die de keuringen niet op orde hebben. De normen zijn vaak eenieder bekend maar de invulling blijkt lastig. Middels dit blog, informatie en tips om deze keuringen in te bouwen in jouw bedrijf.

Keuringen een pré

Iedereen in Nederland dient zich aan de wet te houden. Vanuit de Arbowet staat beschreven dat werkgevers verplicht zijn werknemers veilig te laten werken. Dit betekent met veilige materieel/machines en het geven van voorlichting/scholing over de werkzaamheden en de gebruikte hulpmiddelen. Normen worden in Nederland opgesteld door en voor belanghebbenden. In dit geval het NEN-instituut. Dit is dus geen initiatief vanuit de overheid. Echter kan de wet wel naar de norm verwijzen. Wanneer je aan de eisen van het NEN-instituut voldoet, voldoe je aan de eisen -betreft materieel en machines- die de Arbowetgeving stelt. Kan je als werkgever je ‘zorgplicht’ niet aantonen dan kunnen sancties volgen van de arbeidsinspectie, variërend van boetes tot zelfs stillegging van de werkzaamheden.

De norm voor NEN 3140 en NEN 2484

De normen zijn dus beschreven vanuit het NEN-instituut. De NEN 3140 beschrijft hoe wij in Nederland onze elektrische arbeidsmiddelen in bedrijf moeten nemen. De NEN 2484 beschrijft waar ladders, trappen en rolsteigers aan moeten voldoen.

Veiligheid en risico

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. Hierbij dienen de potentiele risico’s te worden teruggedrongen. Maar hoe ga je dit concreet doen?

  1. Het terugdringen van de kans: is er een ander middel dat gebruikt kan worden? Kan het middel op een andere wijze toegankelijk worden gemaakt? Kun je het risico beperken door personeel juist voor te lichten?
  2. Het terugdringen van het gevolg: wanneer er met het middel wordt gewerkt, heb je dan veiligheidsmaatregelen getroffen als er toch een ongeluk ontstaat?
  3. Het terugdringen van de blootstelling: de blootstelling aan het risico (het gebruik) dient zo kort mogelijk te zijn.

Tip: Keuren, keuren, keuren

Naast het borgen van veiligheid door de hierboven beschreven punten wordt veiligheid ook gewaarborgd door je elektrische arbeidsmiddelen, ladders, trappen en rolsteigers te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf! Dagelijks vinden er ongevallen mee plaats én niet alleen op de werklocatie! De oorzaak is te vinden in ondeskundig gebruik en onbekendheid met de juiste werkmethode. En ligt de oorzaak bij het materieel zelf? Dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. Hierbij bega je een strafbaar feit! Met dit gegeven zal geen enkele verzekeraar uitkeren mochten er problemen komen….

Tip: check voor en na gebruik

Arbeidsmiddelen dien je zelf ook regelmatig te checken op veilig functioneren en optische beschadigingen die de veiligheid in het geding kunnen brengen. Kijk kritisch. Denk aan:

  • Beschadigingen: deuken, onrechtmatigheden, scheuren, slijtage of verbuigingen.
  • Vervormingen/ krom, zit alles voldoende vast? Geen speling? Anti-slip nog aanwezig?
  • Contactstoppen of koppelcontactstoppen beschadigd?
  • Is de mechanische toestand in orde? Zijn schakelaars en leidingen intact?

Tip: Zeg ‘ja’ tegen de keurmeester

Het belang van keuren is nu duidelijk: veiligheid. Door een erkend keurmeester in te schakelen voldoe je aan de eisen, primair gesteld vanuit de wet. Ik begrijp dat je (zoals het gezegde stelt) waar voor je geld wilt krijgen. Dus wat krijg je dan?

  1. Inspectie

De inspectie bevat vaste onderdelen zoals een visuele inspectie, meting en beproeving (bij elektrische arbeidsmiddelen) en een rapportage.

* Alle machines die geproduceerd worden en in Europa verkocht worden dienen te voldoen aan de CE-markering en machinerichtlijn. De producent geeft hiermee aan dat het product voldoet aan de geldende regels binnen Europese economische Ruimte (EER). Ontbreekt de markering en wil je de machine wel laten keuren? Dit kan. De keurmeester (natúúrlijk Care for Buildings let dan extra op: veiligheidsonderdelen, dodemansknoppen, doorverbonden tweehandsbedieningen en afschermingen

  1. Rapportage

- Een goed onderbouwd oordeel over het elektrisch arbeidsmiddel, ladder, trap of rolsteiger

- Vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties

- Een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid

- Een reparatieadvies met betrekking tot geconstateerde gebreken: wanneer van toepassing.

- Bepalen van de inspectiefrequentie

  1. Interval keuringen

De elektrische arbeidsmiddelen, ladders, trappen of rolsteigers moeten met een gepast interval worden gekeurd. Dit is afhankelijk van de frequentie van gebruik, deskundigheid van de gebruiker, omgeving en de kans op beschadiging. Dit wordt voor je bepaalt door de keurmeester. Wanneer je kiest voor Care for Buildings ontvang je ruim voor elk keurmoment een herinnering en uitnodiging tot keuren: dus GEEN ZORGEN meer!

 

 

- Karin -

The form contains errors

 

Deel dit artikel