Gevelaanslag

Groene aanslag buitenmuur verwijderen is een veelvoorkomende vorm van gevelreiniging.

Groene aanslag verwijderen

Groene aanslag is een verzamelnaam voor algen, mossen en schimmels die op gevels of bestrating groeien. De groene aanslag op uw buitenmuur ontstaat door vocht. De schaduwzijde van panden of gevels is een veelvoorkomende plaats voor begroeiing. Klimop kan ook groene aanslag op uw gevel veroorzaken: na het verwijderen laten de wortels sporen achter op uw gevel welke vaak diep in de steen doorgedrongen zijn.

Groene aanslag buitenmuur verwijderen is een veelvoorkomende vorm van gevelreiniging. Voor het verwijderen van de groene aanslag op uw gevel of terras maakt Care for Buildings gebruik van stoom reinigen door middel van de ‘thermoshock’ techniek. Onze hogedruk stoomreinigingsunit heeft een werkdruk van 50 tot 500 bar en een temperatuur van 0 graden tot 150 graden stoom. Hierdoor zijn wij in staat om elke vorm van groene aanslag te verwijderen!

Na het reinigen van uw gevel adviseren wij de gevel te impregneren, hierdoor ontstaat er een blijvend schoon resultaat en uw gevel is beter beschermd!

Zwarte aanslag verwijderen

Zwarte aanslag op uw buitenmuur is een veelvoorkomende vervuiling. Zwarte aanslag is in de meeste gevallen het gevolg van atmosferische vervuiling: roet, vocht of schimmel. In de meeste gevallen volstaat stoom reinigen door middel van de ‘thermoshock’ techniek. Onze hogedruk stoomreinigingsunit heeft een werkdruk van 50 tot 500 bar en een temperatuur van koud water tot 150 graden stoom. Care for Buildings reinigt uw zwarte aanslag met een perfect resultaat!

Witte aanslag verwijderen

Aan witte aanslag op de gevel kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen met elk hun eigen aanpak. Witte vlekken verstoren vaak het uiterlijk van baksteenmetselwerk. Er bestaan verschillende soorten witte uitslag. Zowel bij nieuw als bij bestaand metselwerk kan onder bepaalde klimatologische omstandigheden uitslag optreden. De kans daarop is beduidend groter wanneer het metselen en voegen onder zeer vochtige condities plaats vindt. Ook bij ouder metselwerk kunnen bij een zeer lage luchtvochtigheid van tijd tot tijd nog oplosbare zouten aan het oppervlak ontstaan. Care for Buildings heeft een oplossing voor al uw witte aanslag problemen!

 

Witte uitslag kan het gevolg zijn van het uitbloeien en uitspoelen van vrije kalk uit de toegepaste metsel- of voegmortel. Dat kan zowel kort na het metselen als na verloop van tijd optreden. Belangrijke oorzaak is dat na het metselen het zogenaamde carbonatatieproces niet optimaal is verlopen door de aanwezigheid van veel vocht. De in de mortel aanwezige vrije kalk is daardoor niet volledig omgezet in een niet-wateroplosbare kalk. Wanneer de vrije kalk naar het oppervlak migreert en daar neerslaat zal het alsnog overgaan in calciumcarbonaat door de CO2 uit de buitenlucht. Als er erg veel (regen)water op vers voegwerk terechtkomt, overstromen de poriën. Dan vindt er kalkafzetting plaats in de vorm van heel fijne witte puntjes. Deze geven het voegoppervlak een witte of witgrijze waas.

Dit type uitslag laat zich het best verwijderen door gebruik te maken van water onder een gepaste hoge druk. waarbij een platte plamuurmesstraal ontstaat. In sommige gevallen kiezen wij voor chemisch reinigen. Care for Buildings reinigt uw gevel zonder uw steen of voeg te beschadigen en uiteraard zonder verkleuringen aan uw metselwerk!

Bij baksteenmetselwerk treedt regelmatig uitbloei van gips op. De gebruikte term voor dit type uitbloei is ‘vergipsing’. De uitbloei is zichtbaar als een dunne witgrijze waas en treedt pas enige tijd na realisatie van het metselwerk op. Na enkele maanden of pas na enkele jaren.
De uitbloei wordt in de loop van de tijd intenser en is niet of nauwelijks in wateroplosbaar. De uitbloei verdwijnt daardoor niet vanzelf door weer en wind. Vergipsing vormt zich uitsluitend op aan regen en zon blootgesteld metselwerk en is dan ook vooral aanwezig op (zuid)westgevels. Kenmerkend is de scherpe begrenzing tussen het aan regen en zon blootgestelde deel van de gevel en het beschutte gevelgedeelte.

Vergipsing van metselwerk vindt naar alle waarschijnlijkheid zijn oorzaak in de cementgebonden mortel. Om de verwerkbare periode van de cementmortel (bindingstijd) te sturen wordt gips toegevoegd aan het cement. Dat gips reageert vervolgens met andere stoffen uit het cement en vervolgens ontstaat gipsvorming. Het transport van de bestanddelen die vergipsing veroorzaakt varieert per steen.

Care for Buildings kan vergipsing van uw metselwerk verwijderen door middel van een zwak zuur of Torbo softstralen. Dit is afhankelijk van de fase van vergipsing. Het aanvullend impregneren van uw gevel met een hydrofoberend middel voorkomt het opnieuw uitbloeien van gips.

Cementsluier is geen witte uitbloei maar is afkomstig van metsel- en/of voegmortel. Het ontstaat tijdens de uitvoering in de bouw wanneer specie op het oppervlak van de baksteen terecht komt. De cementsluiter is in de praktijk niet te voorkomen en geeft een witte/grijze waas op de gevel.
Care for Buildings verwijderd cementsluier van gevels door het aanbrengen van een zwak zuur. Vervolgens wordt de gevel met gepaste druk gereinigd met koud water. Professionele kennis is belangrijk om de oorzaak en het probleem van cementsluier volledig en juist op te lossen.

Optrekkend vocht

De meest voorkomende oorzaak van salpeter is optrekkend vocht. Dit betekent dat de muren grondvocht absorberen. Dat is mogelijk als een bepaald deel van de muur niet voorzien is van een waterkering of wanneer deze kapot/ slecht geplaatst is. Optrekkend vocht vindt zijn oorsprong onderaan de muren ter hoogte van het maaiveld en trekt zo verder naar boven.

Doorslaand vocht

Ook hogere verdiepingen kunnen te maken krijgen met salpeter. Wanneer uw gevel bijvoorbeeld erg poreus is of schade vertoont, kan regenwater in de muren dringen en zo doorslaand vocht veroorzaken. Bevat de bouwconstructie bepaalde chemicaliën, dan kan er zich salpeter op de muren vormen.

Vochtproblemen in kelder

Salpetervorming kan ook het gevolg zijn van vocht in de kelder. Door hun ondergrondse ligging zijn kelders namelijk erg gevoelig voor vochtproblemen. Hoewel ook regenwater de boosdoener kan zijn (bijvoorbeeld bij een overstroming), wordt vocht in de kelder meestal veroorzaakt door grondwater dat in de keldermuren trekt. Dat is vaak te wijten aan een hoog grondwaterniveau in combinatie met een lage vochtweerbaarheid van de keldermuren.

Andere oorzaken

Hoewel bovenstaande problemen het vaakst voorkomen, kunnen er nog tal van andere oorzaken van salpetervorming zijn. Denk aan een lek, fijne scheurtjes in het metselwerk, beschadigde kozijnen waarlangs vocht in de muren kan dringen etc.

Care for Buildings verwijderd uw Salpeter. Salpeter trekt vocht aan, het vochtprobleem blijft dus in stand als u geen actie onderneemt! Om de nadelige gevolgen van salpeter zoveel mogelijk te beperken, is het niet alleen noodzakelijk om het minerale zout van uw muren te verwijderen. Voor effectief resultaat moet ook de onderliggende oorzaak worden verholpen.

De werkwijze is afhankelijk van de plaats waar Salpeter zich voordoet. In uw kelder zal bijvoorbeeld gekozen worden voor een zoutsanering in combinatie met wand en vloerafdichting. De zouten uit de muur worden ‘ingesloten’ en uw kelder wordt waterdicht gemaakt. Salpeter uitslag op uw gevel verwijderd Care for Buildings met een zuur in combinatie met een salpeter werend middel. Care for Buildings komt graag vrijblijvend en kosteloos bij u langs om de oorzaak van het probleem te achterhalen en uw gevel, kelder of wand salpeter vrij te maken!

Peacocking is een olieachtige verkleuring die u ziet aan de randen van een baksteen. Als dit verschijnsel optreedt, is er meestal gewerkt met een baksteen met een engobe afwerking. Peacocking ontstaat doordat er veel regenwater via het voegwerk naar binnen is getrokken. Vervolgens vermengt zich het met de metaaldeeltjes die zich in de kleurstof van de baksteen/ buitenlaag bevinden. In de meeste gevallen kunnen wij dit weer snel herstellen.
Wist u dat: Engobe is een meegebakken dunne vloeibare kleilaag over een baksteen. De engobe is bedoeld om de baksteen een andere kleur te geven, van een glans te voorzien of kleine afwijkingen te camoufleren.

Graffiti is een veelvoorkomend probleem in met name de steden. Zowel particuliere eigenaren van panden, zakelijke vastgoedbezitters als de overheid krijgen met verwijderen van graffiti te maken. Het ontsiert een pand en brengt volgens onderzoek meer criminaliteit met zich mee. De meeste mensen die graffiti op de gevel hebben gehad, kunnen bevestigen dat graffiti op de gevel meer graffiti spuiters aantrekt. Taak dus om graffiti zo snel mogelijk van uw pand of bouwwerk te laten verwijderen. Care for Buildings verwijderd uw graffiti. Afhankelijk van uw type gevel en steensoort kiezen wij een methode die effectief is én geen schade aan uw gevel brengt.

Gevel stoomcleanen

Bij stoomcleanen van de gevel verwijderen we de grafitti met heet water onder hoge druk. De verf weekt los door de warmte en wordt van de gevel verwijderd door de druk.

Gevel stralen

Indien stoomcleanen niet effectief is, kunnen we uw gevel stralen. We kiezen hierbij een straalgrit wat geen schade aan uw gevel geeft maar wél de graffiti effectief verwijdert.

Chemisch reinigen

Omdat niet alle soorten ondergronden tegen hitte, water of stralen kunnen, gebruiken we een derde methode die uitkomst kan bieden. Onze biologische afbreekbare reinigingsmiddelen zijn geschikt voor vrijwel alle ondergronden die niet gestraald of gereinigd kunnen worden met stoomcleanen.

Anti graffiti coating

Nadat Care for Buildings u graffiti heeft verwijderd, willen we voorkomen dat er opnieuw graffiti aangebracht kan worden. Care for Buildings brengt een anti graffiti coating. Door deze anti graffiti coating hecht graffiti zich niet meer op uw muur.